Selingkuh 06

Selingkuh 06

Cara-Cara Menghindari Diri Dari Perselingkuhan

Pusatkan Cinta hanya kepada Pasangan Hidupmu Saja

Kasih itu harus selalu diusahakan. Kalau kasih itu dibiarkan maka dia akan menjadi layu. Namun kalau diusahakan maka kasih itu akan menyala dalam kehidupan kita. Bolehkan seorang yang sudah menikah jatuh cinta lagi? Jawaban saya boleh. Bahkan boleh berulang-ulang tetapi harus kepada orang yang sama, yaitu kepada pasangan hidup kita. Pusatkan cinta pada pasangan hidupmu.

Hindari Kesempatan Untuk Berselingkuh

Hindari kesempatan untuk berselingkuh, kalau kelihatannay bisa membuka celah atau memberi kesempatan kepada kita untuk berselingkuh. Hindari diri kita. Jangan dekat-dekat dengan godaan.

Hindari Fantasi Liar

Pikiran dan fantasi kita jangan sering berfantasi liar dengan orang yang bukan pasangan hidup kita. Sebab akan membuahkan dosa dalam pikiran dan dalam hati sehingga, akhirnya, menimbulkan dosa perbuatan.

Adakan Persekutuan Dengan Allah

Adakan persekutuan yang erat dengan Allah. Karena ketika kita menjalin hubungan yang akrab dengan Allah, kita hidup di dalam kekudusan, takut kepada Allah sehingga perselingkuhan akan dijauhkan oleh Allah di dalam kehidupan kita.

Siapa yang saat ini sedang mengalami masalah ini. Bertobatlah sebelum murka Tuhan menyala, sebelum keluargamu hancur berantakan. Hentikan jangan menunda lagi, hubungan ini harus dihentikan secara radikal dan tuntas. Kapan? Hari ini juga, saat ini juga sehingga Tuhan sungguh-sungguh memulihkan kehidupan keluarga anda. Anda mengalami cinta yang mula-mula dengan pasanganmu saja. Tuhan Yesus memberkati anda. Amin.

 

Iklan